Tag Archives: ชาอูหลง

เคล็ดลับการเก็บรักษาใบชาให้มีคุณภาพคงเดิม..ทุกครั้งที่เปิดใช้

Posted on 28. Jul, 2017 by .

0

ใบชาที่มีการเก็บรักษาเป็นอย่างดีจะทำให้สามารถเก็บได้นาน 2-3 ปี หากแต่ สารอาหารที่อยู่ในใบชาจะค่อย ๆ ลดลงไปตามลำดับเพราะใบชาที่คุณเก็บอาจจะเปลี่ยนสภาพเมื่อถูกความชื้น หรือเจอแสงแดด และสามารถดูดกลิ่นอื่นได้ จึงควรเก็บใบชาในที่ใส่ชาที่ปิดมิดชิด และไม่ให้ถูกแสง ในที่ๆ ไม่มีกลิ่น อาจเลือกเก็บในที่เย็น แต่จะต้องเก็บซองหรือภาชนะสำหรับบรรจุชาแบบมิดชิด หรือหากเป็นชาที่เปิดแล้วก็ให้ใส่ในถุงซิปล็อค แล้วนำไปเก็บในตู้เย็น ก็จะช่วยรักษากลิ่นสี รวมทั้งสารอาหารที่มีอยู่ในชาได้ดี   การเก็บรักษาใบชา หากมีใบชาปริมาณมากเกินไปให้ใส่ไว้ในถุงกระดาษที่สะอาด จากนั้นนำมาห่อให้แน่นวางไว้บนจาน แล้ววางถ่านรอบๆห่อชาให้เต็ม นำมาเก็บไว้ในที่ที่ไม่โดนแสงแดด หรือหากใบชามีปริมาณน้อยให้ใส่ไว้ในกระป๋องเหล็ก แล้วใส่ซองกันชื้นลงไป ปิดฝาให้แน่น อีกวิธีหนึ่งคือการนำใบชาใส่ลงไปในขวดน้ำพลาสติกที่แห้งสนิทให้แน่น และพยายามให้เหลือช่องอากาศน้อยที่สุดจากนั้นปิดฝาให้สนิท ซึ่งทั้งสามวิธีจะช่วยเก็บรักษาใบชาให้ใช้ได้นานๆ

Continue Reading